Välkommen
Om oss
Inramning
Förgyllning
Gästbok
Hitta hit

Vi utför


• Restaurering, renovering och lagning
av skadade tavel- och spegelramar.

• Ny- och omförgyllningar av ramar,
gipsfigurer och andra föremål.

Alla arbeten utföres traditionsenligt och efter de gamla förgyllarkonstens kunskaper.

Nästan allt går att förgylla - bara fantasin sätter gränserna.
#
#